Java Integrator Interface Team

Job Overview

Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Java Integrator Interface Team.

Omschrijving opdrachtgever:
NS Reizigers (NSR) houdt zich bezig met ‘alles wat met het rijden van treinen en het faciliteren van de klant te maken heeft’. Op een gemiddelde werkdag maken meer dan één miljoen klanten per dag gebruik van de diensten en reizen met de treinen van NSR. NS Reizigers streeft ernaar om: de treinen op tijd te laten rijden, te zorgen voor voldoende en comfortabel materieel, goede service en informatie te verstrekken, zorg te dragen voor adequate opvang bij verstoringen.

Omschrijving afdeling:
IT Operations levert vanuit NS IT de systemen rondom de planning van logistiek en transport. Eén van de systemen die door IT Operations wordt geleverd is Donna. Dit is het plansysteem waarmee alle treinen die dagelijks rijden treinen gepland worden, evenals het bijbehorende materieel en personeel. Donna wordt beheerd en verder ontwikkeld door de Donna Service Organisatie (DSO), een samenwerkingsverband met ProRail. De DSO werkt met negen software ontwikkelteams die werken volgens agile scrum. Donna is onder te verdelen in Planning en Toedeling Infra (PTI), voor alle vervoerders en ProRail, en het specifiek voor NSR ontwikkelde Donna Knoop Materieel en Personeel systeem (PMPP). PTI is een bedrijf kritische applicatie waarmee dienstregeling gepland wordt. Een deel van de planningssystemen is aan het einde van hun levensduur en worden vervangen door nieuwbouw in Donna. Het planningssysteem voor landelijke materieelplanning wordt vervangen door het project Planning Materieel Netwerk (PMN), als onderdeel van het programma VPT Uit. De overgang naar CD / DevOps is één van de belangrijke speerpunten voor de DSO de komende periode. Het domein van logistieke planning is complex en kennisintensief, waarbij rekening wordt gehouden met vele factoren. Hierbij valt te denken aan gestapelde afhankelijkheden (spoor, materieel, personeel), buitendienststellingen, operationele verstoringen, reizigersprognoses en kwaliteitsdoelstellingen. Een echte uitdaging voor mensen die van een complexe puzzel houden.

Omschrijving opdracht:
De integrator plant de integratie van de door de ontwikkelaars opgeleverde software componenten. Daarvoor faciliteert de integrator de ontwikkelaars in het hen voorzien van een build omgeving die helder in gebruik is en zeer snel feedback geeft ten aanzien van de opgeleverde kwaliteit door de software ontwikkelaar. Kwaliteit wordt daarbij onderverdeeld in de attributen: foutvrij, onderhoudbaarheid en schaalbaarheid. Het team is specifiek verantwoordelijk voor de interfaces naar afnemende systemen, die ook gebruik maken van de plangegevens.
‘Zo maak je samen met ons het reizen met de trein nog beter en leuker voor onze reizigers. Elke dag weer. De reis van morgen begint bij jou!’

Werkzaamheden:
– Je bent verantwoordelijk voor de invulling van de volgende activiteiten:
– Opleveren van builds aan systeem of functionele test.
– In opdracht van de implementatie manager samenstellen van releases.
– Installeren en onderhouden van ontwikkelomgevingen voor ontwikkelaars in samenwerking met Technisch Beheer.
– Deelnemen aan het scrumteam. Binnen dit DevOps team wordt nieuwe functionaliteit ontwikkeld en de interface van Donna onderhouden.
– Mee ontwikkelen aan de CI/CD ambities die we als DSO hebben.
– Analyse van problemen.

Gewenst profiel:
Om succesvol te zijn in deze functie beschik je over:
– Je beschikt over HBO / WO opleiding
– Je hebt kennis en ervaring redhat linux en windows
– Je hebt ervaring met agile development
– Je hebt ervaring met Software configuration management principes
– Je hebt kennis en ervaring met Oracle 12c + SQL
– Je hebt kennis en ervaring met Docker, Kubernetes en OpenShift
– Je hebt recente ervaring, minimaal 5 jaren met Java 7 of hoger/J2EE
– Je hebt kennis en ervaring met Nexus Sonatype
– Je hebt kennis en ervaring met Junit
– Je hebt kennis en ervaring met Weblogic 12c
– Je hebt kennis en ervaring met GIT en Gradle.
– Statische code analyse tools: Checkstyle, Findbugs, Simian, JavaNCSS, JaCoCo
– SonarQube
– Scriptingtaal groovy en python

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad.
– Je bent in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden).
– Je beschikt aantoonbaar over recente ervaring, minimaal 5 jaren met Java 7 of hoger/J2EE.
– Je beschikt aantoonbaar over ervaring met Software configuration management principes.
– Je beschikt aantoonbaar over werkervaring met Gradle.

Competenties:
A. Daadkracht/dynamiek:
– Teamplayer die taken zelfstandig kan uitvoeren, zonder het team en het einddoel uit het oog te verliezen
– Resultaatgericht en pragmatisch
– Gericht op verbetering van proces en product
B. Analytische competenties:
– Analytisch vermogen
– Abstractie vermogen
– Creatief bij het vinden van oplossingen:
– Organiseren
– Accuratesse bij het uitvoeren van werkzaamheden
– Oog voor detail bij analyses en reviews
C. Interpersoonlijk:
– Iemand die werken in teamverband verkiest boven alleen te opereren
– Iemand die op een heldere manier abstracte zaken aan anderen kan uitleggen
– Vanwege het vele jargon is een goede beheersing van de Nederlandse taal noodzakelijk.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: 11-02-2019
Duur: 30-12-2019
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 28-01-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 4 Februari 2019

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.