Functioneel Beheerder (Oracle) (ITP6326)

Job Overview

Functie: Functioneel Beheerder (Oracle) (ITP6326)
Start: 25-2-2019, 36 uur per week
Periode: 12 mnd+
Omgeving: Almelo

Omschrijving:
Voor onze klant in Almelo zijn wij op zoek naar een Functioneel Beheerder (Oracle).

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel:
De afdeling is enerzijds gericht op de wettelijke beheertaken. Anderzijds is de afdeling verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de zogenaamde derden-systemen.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden:
Ben jij een gedreven, proactieve en klantgerichte functioneel beheerder met visie die het een uitdaging vindt om bij te dragen aan een veilige en rechtvaardige samenleving? Dan ben jij degene die we zoeken!
Als functioneel beheerder houd je je bezig met het dagelijkse beheer, onderhoud en (door)ontwikkeling van de binnen de afdeling in beheer zijnde systemen.
Je bent verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van dit informatiesysteem conform de gebruikerseisen/-wensen en afspraken met opdrachtgevers.
Hierbij maak je gebruik van je kennis en ervaring van relevante trends en ontwikkelingen in de markt en het vakgebied, zoals agile werken.

Werkzaamheden:
– Het (dagelijkse) beheer en mogelijk overig op de afdeling in beheer zijde systemen:
signaleren van systeemverstoringen, initiëren van oplossingen en het realiseren daarvan volgens de geldende beheerprocessen;
bewaken van de juistheid van de werking van de interfaces met andere informatiesystemen binnen en buiten de afdeling en het doen van voorstellen tot verbetering daarvan;
fungeren als aanspreekpunt en vraagbaak voor (interne en externe) gebruikers enerzijds en leveranciers anderzijds;
deelnemen aan in- en externe werkgroepen, projecten, klantoverleg en systeem specifieke overleggen, waarbij je vanuit je vakinhoudelijke expertise ketenpartners ondersteunt bij het expliciteren van gewenste functionaliteiten;
beheren van autorisaties;
(laten) opstellen en onderhouden van procedures, handleidingen en
systeemspecificaties; samenstellen en uitvoeren van (ad-hoc) query’s ten behoeve van bijvoorbeeld management rapportages, specifieke onderzoeksvragen en kwaliteitszorg.
– Het doorontwikkelen van de systemen:
(desgewenst) participeren in BusDevOps teams als vertegenwoordiger van functioneel beheer, waarbij je bijdraagt aan het opstellen van user stories en acceptatiecriteria;
vroegtijdig informeren van gebruikers en andere stakeholders over op handen zijnde wijzigingen, in afstemming met de product owner;
uitvoeren en begeleiden van (gebruikersacceptatie) testen;
verbinden van functionaliteit en klantwaarde met de product backlog van de systemen;
analyseren van de functionele gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving en oplossen van zich voordoende problemen bij de uitvoering daarvan.
Eisen:
– Je bent vanaf 25-2-2019 beschikbaar voor 36 uur per week voor een initiële periode van 1 jaar met optie op een eenmalige verlenging van maximaal 12 maanden.
– Een afgeronde HBO opleiding.
– Kennis van databases en database tools (Oracle, SQL en/of PL/SQL, Toad).
– Inzicht in samenhangen tussen het werkgebied van functioneel beheer en dat van andere vakgebieden zoals functioneel ontwerp, ontwikkeling, test, TAB en DBA.
– Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid (communicatief vaardig).
– Gericht op samenwerken in teamverband.
– Theoretische kennis met Agile werken (scrum).

Wensen:
– Je hebt ervaring met het gebruik van Topdesk.
– Je beschikt over ICT-kennis. Moet met een team kunnen meedenken/klankborden over technische oplossingsrichtingen.
– Je kan goed plannen en organiseren.
– Je toont “ownership” m.b.t. de opgedragen / afgesproken werkzaamheden.

Extra informatie:
ITprogrammeur.comstreeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen.
Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.

Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.