Projectleider Fusion Center Services

Job Overview

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Projectleider Fusion Center Services.

Achtergrond opdracht:
Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is de centrale kennisautoriteit, responsorganisatie en het samenwerkingsplatform voor cybersecurity in Nederland. Het NCSC werkt samen met organisaties in de Rijksoverheid en vitale sectoren aan een versterking van de digitale weerbaarheid van Nederland.

Omschrijving opdracht:
Het NCSC wil de interne IT dienstverlening op het gebied van malware analyse, vulnerabilty management en incident management doorontwikkelen. Dit betekent dat de komende tijd geïnvesteerd wordt in het doorontwikkelen en vernieuwen van bestaande technische voorzieningen en het implementeren en in beheer nemen van nieuwe (markt) oplossingen. Intern binnen het NCSC wordt gebouwd aan het neerzetten van een Fusion Center waar de klok rond informatie van externe bronnen, ketenpartners en het NCSC zelf wordt geanalyseerd. De komst van dit Fusion Center is een belangrijke katalysator in de doorontwikkeling van de bovengenoemde IT dienstgroepen. We zoeken een ervaren projectleider die verantwoordelijk is voor het vernieuwen/ doorontwikkelen van de bestaanden voorzieningen en het implementeren en in beheer nemen van nieuwe voorzieningen. Het is de bedoeling dat je dit in nauwe afstemming doet met de business onderdelen binnen het NCSC, het eigen technisch beheer, externe leveranciers en andere stakeholders. Je fungeert vanuit die rol ook als schakel tussen het NCSC en eventuele externe leveranciers. We verwachten dat je de ontwikkeling, implementatie, beheer en in gebruik name coördineert, en door je kennis en ervaring goed kan inschatten welke oplossingen of aanpak wel of niet wenselijk is. Binnen de NCSC werken we (steeds meer) op basis van agile principes aan de hand van Scrum en SAFe. We verwachten dat je uitgebreide ervaring hebt met het werken in Scrum teams en in je ook als Agile coach en Scrum master kunt fungeren.

Werkzaamheden:
Als projectleider Fusion Center Services heb je de opgave om in opdracht van het hoofd Informatievoorziening & Techniek de doorontwikkeling van het bestaande IT portfolio op het gebied van vulnerability management, incident management en malware analyse te coördineren en vorm te geven.

De volgende aspecten maken in ieder geval onderdeel uit van deze opgave:
– Je stelt in overleg met de product owner(s) en stakeholders de functionele requirements, user stories/features e.d. op die bepalend zijn voor o.a. de inrichting, vorm, functionaliteiten en werking van de diverse voorzieningen. Hiermee borg je dat deze optimaal aansluiten op de behoeften van de eindgebruikers en op de (architectuur e.d.) kaders en bepalingen die gelden voor de technische voorzieningen.
– Je doet in afstemming met de NCSC architecten en leverancier(s) voorstellen voor de architectuur van de oplossing en borgt hierbij de beheerbaarheid en toekomstbestendigheid van de gekozen oplossingen.
– Je zorgt voor een adequate (financiële) beheersing van de diverse ontwikkel/ vernieuwings/beheertrajecten. We zijn op dit moment met een Agile transformatie bezig waarbij sommige projecten/trajecten worden uitgevoerd cf. Scrum, Kanban of SAFe terwijl andere (nog) een PRINCE2 benadering kennen. Je kunt uit de voeten met beide werkwijzen.
– Je zorgt ervoor dat de oplossingen aansluiten op, en geïntegreerd zijn met, het bestaande IV landschap, en dat waar nodig aanpassingen aan dit landschap worden gedaan.
– Je coördineert de ontwikkeling en implementatie van (nieuwe)voorzieningen, en zorgt daarbij voor de aansturing van externe leverancier(s) en de bijbehorende sourcingstrajecten. Als zodanig fungeer je als schakelpunt tussen leverancier(s) en NCSC.
– Je zorgt er voor, in afstemming met de NCSC collega’s, dat het technisch- en functioneel beheer is belegd.
– Je borgt dat alle voorzieningen die binnen jouw project portefeuille vallen voldoen aan alle benodigde beveiligingseisen, Rijksbrede architectuur kaders en beveiligingsadviezen van het NCSC.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent beschikbaar voor minimaal 32 uur per week voor de periode tot 24 februari 2020.
– Je hebt een afgeronde opleiding op HBO of WO niveau.
– Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als IT project- of IT programma manager.
– Je hebt in minimaal 4 verschillende Scrum teams gewerkt.
– Je beschikt over een certicering als Scrummaster (CSM of PSM).

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je bent na afronding van het veiligheidsonderzoek (meestal duurt dit 8 tot 10 weken) bij voorkeur beschikbaar binnen 3-6 weken.
– Je hebt relevante ervaring met het leiden van IT projecten- /programma’s.
– Je hebt relevante ervaring als solution engineer.
– Je hebt relevante ervaring met de Agile project ontwikkeling of Agile project aanpak 9Scrum, SAFe e.d.)
– Je hebt relevante ervaring met hoog beveiligde IT voorzieningen.
– Je hebt relevante ervaring met de ontwikkeling of het beheer van IT voorzieningen op het gebied van vulnerability management of malware analyse of incident management.
– Je hebt relevante ervaring met het werk van CERT’s, SOC’s of andere cybersecurity gerelateerde organisaties.
– Je hebt relevante ervaring als Scrummaster.
– Je hebt ervaring met PERL.
– Je hebt ervaring met JAVA.

Interviewcriteria:
– Gemotiveerde belangstelling voor organisatie/functie.
– Houding van de kandidaat.
– Relevante werkervaring, aantal jaren op vergelijkbare functie, binnen een vergelijkbare organisatie.
– Relevante kennis en vaardigheden op het gebied van projectleiding, portal ontwikkeling.
– Relevante opleiding en certificaten.

VBG:
Verklaring van geen bezwaar (VGB) U begrijpt dat voor deze functie een veiligheidsonderzoek zal worden uitgevoerd welke moet resulteren in een Verklaring van Geen Bezwaar. Op het moment er geen VGB kan worden afgegeven door de AIVD, vervalt de gunning.

Geheimhoudingsverklaring:
Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 25-02-2019
Duur: ca. 12 maanden
Optie op verlenging: NNB
Inzet: Gemiddeld 32-36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 11-02-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: Week 7/8 2019

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.