Proceseditor Specialist

Job Overview

Voor Gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een Proceseditor Specialist.

Omschrijving opdracht:
Het programma DWARSS staat voor Digitaal Werken aan Rotterdamse Samenwerking en Service. DWARSS is een volgende stap in een professionele en moderne dienstverlening. Een noodzakelijke stap om betrouwbare, voorspelbare en Rotterdammergerichte dienstverlening te blijven bieden. DWARSS gaat om digitaal én integraal samenwerken binnen het concern. Met zaakgewijs werken verbeteren we de dienstverlening voor de Rotterdammer én maken we het onszelf gemakkelijker. Om het zaakgewijs werken mogelijk te maken, gebruikt de gemeente Rotterdam het zaaksysteem, de e-Suite, van de vereniging DIMPACT. Een specialist is nodig voor het verrichten van analyse, inrichtings- en beheerwerkzaamheden ten behoeve van de e-Suite.

Werkzaamheden:
A. Analyse
– Vertalen behoefte van de gebruikers, in overleg en met ondersteuning van richtlijnen, naar functionele oplossingen binnen de systemen;
– Adviseren (gevraagd en ongevraagd) van de business bij het realiseren van de processen;
– Analyseren en vertalen van werkprocessen naar een in te richten systeemproces en webformulier;
– Documenteren analyse in de vorm van zowel een Globaal als Functioneel Ontwerp;
– Beoordelen doorontwikkelwensen van gebruikers op relevantie, prioriteit en concernstandaarden. Indien noodzakelijk deze verwoorden in een wijzigingsverzoek;
– Toetsen procesontwerpen aan de kwaliteitsstandaarden, concernrichtlijnen en de match met het generieke model;
– Analyseren en adviseren (fit-gap) over mogelijkheden om werkprocessen en daarbij gebruikte applicaties over te zetten naar de e-Suite, inclusief uiteenzetting van mogelijke oplossingsrichting.

B. Inrichting
– Inrichten van zowel de web-formulieren als de processen in de e-Suite. Hierbij gebruik makend van richtlijnen en ontwerpkaders;
– Uitvoeren collegiale reviews van door collega’s ingerichte processen;
– Beoordelen en adviseren over opgestelde functionele en globale ontwerpen;
– Voorbereiden (en eventueel uitvoeren en begeleiden) functionele en gebruikersacceptatietesten van nieuwe processen in samenwerking met de business;
– Verantwoordelijkheid (in algemene zin) voor het functioneren, het begeleiden van gebruikers en het (doen) onderhouden van de functionaliteiten van de e-Suite;
– Ondersteuning bieden aan gebruikers met als doel een correct en doelmatig gebruik van de e-Suite;
– Ontwikkelen en onderhouden kennis van methoden en technieken en deze toepassen t.b.v. kwaliteitsborging;
– Uitvoeren functionele acceptatietesten op nieuwe releases en wijzigingen;
– Verzorgen trainingen en instructies / handleidingen voor gebruikers en functioneel beheerders.
– Indien nodig ontwerpen van nieuwe generieke procesbouwblokken ter aanvulling op de al aanwezige referentieprocessen. Ook de inrichting en documentatie ervan neem je voor je rekening.

LET OP:
Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent per startdatum beschikbaar voor 16-32 uur per week (z.s.m., naar verwachting begin februari).
– Je bent geen ex-ambtenaar die de afgelopen drie jaar bij de gemeente Rotterdam in welke vorm dan ook in dienst is geweest (in het bezit van een besluit tot een proeftijd aanstelling, tijdelijke aanstelling of vaste aanstelling).
– Je levert binnen 5 dagen na gunning een VOG en integriteitsverklaring aan.
– Je beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op HBO niveau, of hoger.
– Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring in de gevraagde functie, met daarbij de volgende werkzaamheden:
a. Minimaal 5 jaar werkervaring binnen een overheidsorganisatie;
b. Minimaal 3 jaar ervaring met zaakgewijs werken en zaaksystemen;
c. Minimaal 3 jaar ervaring met het opstellen van proces ontwerpen en functionele documentatie
– Je beschikt over een certificaat ATOS e-Suite.
– Je beschikt over beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je beschikt over een Prince 2 certificaat.
– Je hebt kennis van:
a. Smartdocuments
b. Agile/SCRUM
c. Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
d. Procesanalyse
e. ITIL
f. Testprocessen (TMap)

Competenties:
– Resultaatgerichtheid
– Integriteit
– Zelfstandig
– Is in staat om zaken vanuit een breed perspectief te beoordelen (helicopterview)
– Teamspeler
– Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
– Gevoel heeft voor verhoudingen tussen organisaties of onderdelen daarvan
– Pragmatisch

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Rotterdam
Startdatum: z.s.m., naar verwachting begin februari
Duur: 31-12-2019
Optie op verlenging: 2 x 12 maanden
Inzet: 16-32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 25-01-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 31 januari – 7 februari 2019

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord

Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.