Projectleider Open Data

Job Overview

Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Projectleider Open Data.

Omschrijving opdrachtgever:
Over VNG Realisatie VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over Stuurinformatie:
De unit Stuurinformatie begeleidt gemeenten bij het gebruik van data voor inzicht in de lokale stand van zaken op verschillende beleidsterreinen, van werk en inkomen tot openbare orde en veiligheid. Die informatie kunnen zij gebruiken voor het ontwikkelen of verbeteren van beleid en om resultaten met andere gemeenten te vergelijken. Maar ook voor onderzoek, agendavorming, besluitvorming en het afleggen van verantwoording aan de raad of het college. VNG Realisatie biedt op een overzichtelijke manier stuurinformatie over tal van onderwerpen, bijvoorbeeld via waarstaatjegemeente.nl. Daarnaast ondersteunt de unit gemeenten bij het toepassen van big data analytics en data science.

Project Open Data:
Om informatie te genereren voor handelingen is toegang tot data nodig. Als data open staat, kunnen her-gebruikers hier toepassingen op maken voor diverse doelgroepen. Open Data is een uitdrukking van een samenleving waarbij data een steeds grotere rol speelt. Gemeenten beschikken over veel data en informatie en door deze open te maken wordt er de overheid transparanter en kunnen economische/maatschappelijk initiatieven ontplooid worden. Open Data levert de interne organisatie een stimulans om data beter te organiseren en daarbij de randvoorwaarde te creëren voor een datagedreven gemeente. Open Data gaat over wie toegang heeft tot welke data. Niet alleen wat Open is (voor iedereen), maar ook data wat Shared is (onder voorwaarden deelbaar en toegankelijk) en Closed is (niet deelbaar). Open Data gaat niet alleen over ruwe data, maar – op termijn steeds meer – ook over informatie (documenten e.d.) en algoritmes. In het project Open Data heeft als doel werkbare toepassingen te realiseren om daarmee maatschappelijke en economische waarde te creëren. We kijken hierbij naar het slim hergebruiken van Open Data en doen dit in samenwerking met Gemeenten en ontwikkelaars.

Doel van de opdracht:
Binnen het project ben je verantwoordelijk voor een integraal proces. Van standaardisering van een dataset, naar een zo breed mogelijke publicatie door gemeenten naar hergebruik van de data en daarmee de business case voor Open Data/Informatie onderbouwen. Dit proces doorloop je samen met gemeenten en hergebruikers. Je doet dit op diverse thema’s, zoals: Lokaal Bestuur, Sociaal Domein, Fysiek Domein en veiligheid.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:
Binnen een thema organiseer je een netwerk van partners die een gedeelde interesse hebben op het beschikbaar stellen / hergebruiken van data. Samen formuleer je een propositie en plan om het proces van standaardiseren – publiceren – hergebruik in te richten. Voor dit proces, of onderdelen daarvan fungeer jij als projectleider.

Werkzaamheden:
– Vormgeven aan de initiatie;
– Opstellen van de planning;
– Voortgang van de implementatie begeleiden;
– Contact onderhouden met interne –en externe stakeholders;
– Zorgdragen voor de communicatie en ontwikkeling van de business case.
– Je werkt samen in een team waarbij je samen met je collega’s een verdeling van de thema’s maakt en de gemeenschappelijke strategie vormgegeven wordt.

Resultaat van de opdracht:
1. Identificeren van dataset binnen gemeentelijke domeinen waarbij Open Data meerwaarde kan leveren. Deze identificatie doe je met gemeenten, experts en hergebruikers van deze data.
2. Aan de slag met deze partijen om de data eenduidig Open te zetten, waarbij de data vindbaar en herbruikbaar is.
3. Stimuleren van toepassingen op deze data en vertaling naar beleid en uitvoering.
4. Business case uitwerken en zorgdragen voor opschaling en beheer.
5. Uiteindelijk zijn er tastbare resultaten binnen gemeentelijke domeinen gerealiseerd door het openstellen en hergebruik van Open Data.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt beschikbaar voor het matchgesprek.
– Je bent uiterlijk 18 februari 2019 beschikbaar voor de opdracht.
– Je beschikt over WO werk- en denkniveau (minimaal HBO- opleiding, informatiekunde/bestuurskunde/ ICT aanverwant afgerond).

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt recente ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) met Open Data en/of Open Overheid in vergelijkbare rollen.
– Je hebt kennis van linked data.
– Je hebt ervaring binnen een domein van de gemeente in het toepassen / begeleiden van data-analyse trajecten, gegevensbeheer, Open Data.
– Je hebt ervaring in de publieke sector op gebied van data (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) in de rol van projectleider.
– Je hebt ervaring in adviseren van beleid op het gebied van data / informatisering vanuit de rol van projectleider.
– Je hebt ervaring met het werken op verschillende niveaus zowel met bijv. beleid als met informatiekundige.
– Je hebt een netwerk van open data experts binnen de rijks- en/of (semi) overheidsinstanties.

Competenties:
– Sterk in verbinden, activeren, motiveren
– Sterk in structureren, proces bewaken, voortgang kunnen boeken
– Overtuigingskracht
– Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
– Lef om nieuwe aanpakken op te zetten
– Initiatiefrijk
– Samenwerkingsgericht
– Resultaatgericht

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: zsm
Duur: 30-06-2019
Optie op verlenging: ja
Inzet: max. 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 07-02-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 15 februari, tussen 9.00/12.00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.