Senior Adviseur Open Data

Job Overview

Voor Provincie Gelderland zijn wij op zoek naar een Senior Adviseur Open Data.

Omschrijving opdracht:
Ruim 1000 medewerkers werken op diverse beleidsterreinen samen aan een beter en mooier Gelderland voor bijna twee miljoen inwoners. De grootste provincie van Nederland is als overheidsorganisatie en als werkgever sterk in ontwikkeling. Daarom zoeken we naar medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor doelen en resultaten in hun werk. De afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) van de provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het provinciale ict-beleid. De afdeling zorgt ervoor dat elke medewerker van de provincie zich m.b.v. IT-middelen onbelemmerd kan richten op de uitvoering van zijn of haar kerntaak. Binnen de afdeling I&A Reportage en Applicatie Services (RAS) bestaat het cluster Business Intelligence (BI) dat tot doel heeft managementinformatie te leveren voor de gehele organisatie. Daarnaast is het gebruiken en beschikbaar stellen van (open) data in de maatschappelijk opgave één van de strategische speerpunten. In zgn. Data-on-the-Job trajecten van ca. 6 maanden worden informatievraagstukken opgepakt en vertaald naar concrete data toepassingen die direct inzetbaar zijn in het werkveld. Het cluster bestaat uit 9 fte, deels ingevuld met vaste medewerkers, aangevuld met ingehuurde medewerkers. De werkzaamheden betreffen minimaal 16 uur per week. In overleg kan besloten worden om, als de werkzaamheden toenemen, uit te breiden naar maximaal 24 uur per week. Voor het cluster zijn wij op zoek naar een senior Adviseur Open Data die tijdelijk ons team komt versterken om informatie vraagstukken te vertalen naar data toepassingen.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
De senior Adviseur Open Data pakt samen met de gebruikers en opdrachtgevers informatievraagstukken op waarbij (open) data gebruikt of beschikbaar gesteld kan worden om de maatschappelijk opgave te verbeteren. De senior Adviseur Open Data inspireert, begeleidt en stuurt het proces om te komen tot een concreet resultaat. De senior Adviseur Open Data is verantwoordelijk voor het totale traject van de Data-on-the-Job trajecten waarbij ook een inhoudelijke bijdrage wordt geleverd. De senior Adviseur Open Data weet de juiste interne en externe partijen te betrekken en te enthousiasmeren in deze projecten. De senior Adviseur Open Data kan punten uit een brede kennis over het gebruik van open data. Daarnaast heeft de adviseur brede parate kennis waar het gaat om de beschikbaarheid, inhoud en bruikbaarheid van een groot aantal open data bronnen.

Omschrijving taken:
– Vertalen van informatie vraagstukken naar realiseerbare oplossingen.
– Inspireren en de gedachten op gang helpen met vergelijkbare open data voorbeelden.
– Uitvoeren van informatieanalyses.
– Penvoerder van de Data-on-the-Job trajecten.
– Kennisoverdracht en -borging bij betrokken medewerkers en afdelingen.
– Aansturen van de Data-on-the-Job trajecten.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent inzetbaar vanaf 5 maart 2019 tot en met 30 september 2019 voor minimaal 16 uur en maximaal 24 uur per week.
– Je bent de afgelopen twee jaar niet in dienst geweest van provincie Gelderland.
– Je beschikt aantoonbaar over een afgeronde HBO- of academische opleiding.
– Je hebt aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2011-2019) met diverse complexe open datavraagstukken.
– Je hebt aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2011-2019) met het uitvoeren van informatieanalyses waarbij de inzet van open data het doel was.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt aantoonbaar ervaring met het werken bij of voor een Provincie op het gebied van (Open) Data, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
– Je hebt aantoonbaar een netwerk op het gebied van Open Data, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
– Je hebt aantoonbaar ervaring met het inrichten van processen rondom het inzetten of beschikbaar stellen van open data, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
– Je hebt aantoonbaar ervaring met het overdragen van kennis op het gebied van inzetten en/of beschikbaar stellen van open data, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Competenties:
– Luisteren (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen): Je pikt belangrijke informatie op uit mondelinge mededelingen. Je vraagt goed door en gaat in op reacties. Je kunt behoeften en verwachtingen achterhalen en daarop inspringen (interviewen).
– Analytisch vermogen: Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens.
– Samenwerken: Je raadpleegt en betrekt anderen, informeert anderen pro-actief en stemt af met anderen.
– Initiatief/pro-actief: Je signaleert kansen en handelt daarnaar. Hiermee begin je liever uit jezelf, dan dat je passief afwacht.
– Overtuigingskracht: Je gedrag is erop gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en om instemming te verkrijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Arnhem
Startdatum: 05-03-2019
Duur: 30-09-2019
Optie op verlenging: 3x 6 maanden
Inzet: 16-24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 07-02-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: nnb

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.