Senior SAP Consultant Ketenlogistiek

Job Overview

Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior SAP Consultant Ketenlogistiek.

Omschrijving opdracht:
Het ketenteam M&F (Materieel-logistiek en Financiën) van JIVC & OPS (Joint IV Commando & Operations) is dé leverancier van IV-gerelateerde producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als voor ondersteunende processen tbv het M&F (Materieel-logistiek en Financiën) domein. Het Ketenteam M&F levert daarmee een substantiële bijdrage aan het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht. Het Ketenteam M&F is tevens het kenniscentrum voor vorming van IV-beleid en – bedrijfsvoering en geeft in die hoedanigheid adviezen aan beleidsmakers, opdrachtgevers en klanten. De verantwoordelijkheid van het Ketenteam M&F strekt zich uit over de gehele levenscyclus van de IV-dienstverlening. De producten en diensten die het Ketenteam M&F daartoe levert, zijn samengesteld uit producten en diensten van Defensie zelf, marktpartijen, militaire partners en militaire samenwerkingsverbanden. In alle gevallen treedt het Ketenteam M&F daarbij op als de regisseur van de totale IV-dienstverlening voor Defensie.

Het uitgangspunt daarbij is dat de markt maximaal wordt benut. Het Ketenteam M&F reguleert vraag en aanbod, zorgt voor een tijdige innovatie van de geleverde producten en diensten en draagt zodoende bij aan betaalbare Defensie IVvoorzieningen onder het adagium goed, is goed genoeg. Daar waar de gebruiksomstandigheden dit vereisen worden strengere eisen gehanteerd, zowel t.a.v. het gebruik, de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en integriteit als t.a.v. de instandhouding en de achtergelegen ondersteuning. Het Ketenteam M&F biedt klanten en gebruikers één loket. De levering van producten en diensten is voorspelbaar op de aspecten kwaliteit, tijd en geld. Om op korte termijn uitvoering te geven aan deze werkzaamheden heeft JIVC & OPS, Ketenteam M&F behoefte aan een Senior SAP Consultant Ketenlogistiek met MM en DFPS kennis.

De werkzaamheden zullen voornamelijk bij team Advies&Ondersteuning plaatsvinden, onderdeel van het ketenteam M&F. Het beeld van de werkzaamheden met betrekking tot inzet is gericht op Migratie; het begeleiden en ondersteunen van eindgebruikers bij gebruik van nieuwe functionaliteit ter ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden.

Inzet Periode:
Schatting 1680 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1680 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met de SAP-module MM.
– Je hebt minimaal 5 jaar ervaring bij het begeleiden van eindgebruikers bij een migratie van een Legacy applicatie naar SAP en/of een implementatie van nieuwe functionaliteiten in het SAP-domein.
– Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B of BE.
– Je bent minimaal 38 uur per week beschikbaar.
– Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding IV of ICT.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met de SAP-module MM.
– Je hebt bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met de SAP-module DFPS.
– Je hebt bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met één of meer andere SAP modulen.
– Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring als migratie begeleider (waaronder FIT/GAP analyses, dataconversies, migratietesten en gebruikersondersteuning) in het SAP domein.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: zsm na screening ca. april
Duur: 1680 uur
Optie op verlenging: ja
Inzet: 38 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 28-01-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: nnb

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.