Enterprise Architect

Job Overview

Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Enterprise Architect.

Omschrijving opdracht:
De werkzaamheden worden bij de programma-organisatie FOXTROT. De programma organisatie is opgedeeld in 3 teams: Program Support Office, Capability Team en het Benefits Team. Voor de versterking van het Benefits Team zoekt Defensie een Bedrijfsarchitect. Deze zal de huidige operationele IT organisatie, de huidige verbindingsorganisatie bij de operationele eenheden van de Landmacht en het Korps Mariniers, in kaart gaan brengen. Achtervolgens zal er een onderzoek plaats vinden waarbij de impact van de vernieuwende IT op de aspecten Doctrine, Commandovoering, Training, Opleiding, Materieel, Personeel, Logistiek, Financieel en Informatie wordt geanalyseerd. De architect zal een prominente rol spelen in deze analyse waarbij hij/zij tevens een aantal voorstellen doet om de noodzakelijke organisatorische verandering in gang te zetten. De bedrijfsarchitect versterkt het team Benefits met activiteiten teneinde een intensieve interactie met operationele eindgebruikers (Procesmodelhouder (PMH) en de superusers) en de operationele instandhouders op zetten. Deze interactie realiseert de randvoorwaarden dat de nieuw op te leveren systemen en applicaties optimaal aansluiten bij de operationele bedrijfsvoering. De inrichting van dit team is zo veel mogelijk joint uitgevoerd, zodat wederzijds optimaal gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare kennis en ervaring op het gebied van het landgebonden, luchtgebonden en maritime/amfibische optreden. Om het belang van het koppelvlak met de operationele gebruiker te onderstrepen, wordt gebruik gemaakt van een lokale footprint op de belangrijkste klantlocaties en zal de architect regelmatig bij de operationele eenheid bevinden om een goed beeld te krijgen van het specifieke operationele optreden. De bedrijfsarchitect zal tevens een prominente rol spelen in de begeleiding van de operationele gebruikers en projectteams voor het implementeren van nieuwe IT systemen.

Werkzaamheden:
– Uitvoeren van bedrijfsanalyses (organisatie, processen en informatievoorziening) bij operationele eenheden en om een probleem of nieuwe mogelijkheid te beschrijven.
– Ontwikkelen van operationele systeemconcepten ter verbetering van het operationele domein.
– Bijdragen aan het onderhouden van het programma architectuur en programma plan.
– Bijdragen aan beleidsondersteuning, wetenschappelijk onderzoek en Concept Development & Experimentation op het gebied van commandovoeringondersteuning en volgt de vaktechnische en technische ontwikkelingen.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt minimaal 10 jaar aantoonbaar ervaring op WO werk-en denk niveau binnen het domein van IT management.
– Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het inrichten van IT-beheersprocessen en organisaties bij grote uitvoerende overheidsinstanties.
– Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in het uitvoeren van complexe bedrijfsorganisatorische analyses waaarbij IT over verschillende afdelingen beheerd en ingezet wordt.
– Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met changemanagement waarbij de rol van IT een signifancte verandering in de organisatie heeft te weeg gebracht.
– Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het uitvoeren van complexe impact analyses als gevolg van aankomende automatiserengsprojecten ten gevolgen van vergaande modernisering van de IT.
– Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.
– Je hebt minimaal een afgeronde WO opleiding in de richting bedrijfskunde of organisatiekunde (Business Plan Development).
– Je hebt een CoBIT Business IT Alignement certificaat.
– Je hebt een ITIL V3 Service Design certificaat (Expert level).
– Je hebt een ASL, BiSL en ITIL V3 certificaat
– Je hebt een MSP certificaat.
– Je hebt een Agile, Scrum certificaat.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met het werken aan IT in het Openbare Orde & Veiligheid domein (Defensie, Politie, Justitie, Douane, NAVO, of gemeentelijke handhaving/opsporing)
– Je hebt bij voorkeur meer dan 5 jaar ruime ervaring in het uitvoeren van bedrijfskundige analyses op het gebied van bedrijfsvoering en IT ondersteuning.
– Je hebt bij voorkeur ruime ervaring met het (her)ontwerpen van organisatiestructuren in de IT dienstverlening.
– Je hebt bij voorkeur ruime ervaring met de implementatie van IT systemen die een grote impact hebben op de bedrijfsvoering van de organisatie(delen).
– Je hebt bij voorkeur ruime ervaring in het werken bij organisaties waarbij de uitrusting van IV middelen een onmisbaar onderdeel zijn van de transportmiddelen waarmee de bedrijfsvoering ondersteund wordt (bijv. Spoorwegen, luchttransport, wegtransport en personentransport).
– Je hebt bij voorkeur vaardigheid in het leggen van verbanden tussen de IV/IT ontwikkelingen en de daarmee samenhangende veranderingen in de organisatie.
– Je hebt bij voorkeur ruime kennis en aantoonbare kunde in het doorgronden van de functie en constructie van organisaties.
– Je hebt bij voorkeur kennis en ervaring van het toepassen van verschillende onderzoeksmethoden en technieken.
– Je hebt bij voorkeur vaardigheid in het adviseren van staf en directieleden over aangelegenheden binnen het werkveld.

Inzet Periode:
Schatting 1700 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1700 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD).

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amersfoort
Startdatum: zsm na screening, starten op basis van VOG is mogelijk.
Duur: 1700 uur
Optie op verlenging: ja
Inzet: minimaal 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 06-02-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.